Geen enkel dier is een proef­konijn, stop dier­proeven


Onze idealen

  • Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
  • Onderzoek met primaten wordt zo snel mogelijk verboden. Er komt een plan (met tijdpad) om het apenonderzoekscentrum BPRC zo spoedig mogelijk te sluiten.
  • Er komt een einde aan het fokken en doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden.
  • Biotechnologie bij dieren - waaronder genetische manipulatie en klonen - wordt verboden.
  • Het wordt mogelijk dat een rechter de na- leving van de Wet op de dierproeven kan toetsen. Burgers en maatschappelijke orga nisaties krijgen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen voorgenomen dierproeven.
  • Het budget dat de overheid jaarlijks aan dierproeven besteedt wordt stapsgewijs overgeheveld naar onderzoek zonder proefdieren.

Experimenten op dieren moeten zo spoedig mogelijk worden gestopt. De proeven en de manier waarop de dieren hiervoor worden gehuisvest, veroorzaken ontoelaatbaar veel pijn, stress en sterfte bij dieren. Het merendeel (85%) van de gebruikte dierproeven leidt bovendien niet tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen. Daarom is het niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar ook wegens de dringende behoefte aan betere modellen, belangrijk om geen dierproeven meer te verrichten. Methoden zonder proefdieren leveren in veel gevallen betere en betrouwbaardere resultaten op. Waar proefdiervrije methoden nog niet bestaan, moeten ze ontwikkeld worden. Zo kan Nederland aanjager worden op het gebied van onderzoek zonder proefdieren. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de investering in alternatieven voor proefdieronderzoek de hoogste prioriteit krijgt.

Het standpunt Geen enkel dier is een proefkonijn, stop dierproeven is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet