Geen econo­mische groei, maar ecolo­gische groei


Onze idealen

  • Er komt meer natuur en versnipperde natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, zodat er ruimte ontstaat voor natuurontwikkeling. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen zich herstellen, waarmee onder andere vogel- en insectenpopulaties worden gered.
  • Landbouwgronden worden omgevormd tot natuurgebieden, zodat de biodiversiteit kan herstellen en de uitstoot van broeikasgassen substantieel afneemt. Eigenaars worden gecompenseerd voor de verandering van de bestemming van de grond.
  • Landschappen worden bestuivings- en diervriendelijk ingericht om een ecologisch netwerk van leefgebieden en corridors te creëren.
  • Bladblazers op fossiele brandstof worden verboden vanwege de schadelijke effecten op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Blad- blazen wordt alleen toegestaan op verharde oppervlakten ivm veiligheid zolang het blad niet weggegooid wordt maar verplaatst wordt naar nabijgelegen onverharde oppervlakten.
  • Er komt een verbod op het gebruik van chemische pesticiden, herbiciden en insecticiden Het kabinet zet zich in om het Nederlandse aandeel in Earth Overshoot Day (de dag waarop alle hernieuwbare voorraden die onze planeet ons kan bieden in één jaar tijd zijn verbruikt) zo snel mogelijk terug te brengen naar minimaal 31 december.

Er moet fors worden ingezet op ecologische groei door betere bescherming van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. De hardnekkige focus van de gevestigde politiek op economische groei en de bijbehorende toenemende consumptiedrang, in combinatie met torenhoge subsidies aan schadelijke activiteiten, heeft het biodiversiteitsprobleem onverantwoord laten escaleren. Dat heeft niet alleen enorme nadelige consequenties voor de natuur in Nederland, maar ook voor ecosystemen elders. De uitbuiting van de Aarde voor de kortetermijnbelangen van een kleine groep mensen moet stoppen.

Het standpunt Geen economische groei, maar ecologische groei is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws
Bijdragen Moties Nieuws