Flink inves­teren in het onderwijs


Onze idealen

  • Om het lerarentekort aan te pakken verlagen we de werkdruk en worden de lerarensalarissen verhoogd.
  • De werkdruk in het onderwijs wordt niet alleen aangepakt door meer investeringen, maar vooral door leerkrachten zelf weer de regie te geven over hun werk. Het aantal lesuren gaat naar beneden, naar maximaal 20 uur per week, zodat er meer tijd overblijft om het onderwijs in de klas te organiseren.
  • De beloningen in het primair onderwijs worden gelijkgetrokken met die in het voortgezet onderwijs en de leraren NT2 krijgen een CAO. Daarmee verdwijnt de loonkloof. Er komen meer voorzieningen voor coaching en begeleiding van nieuwe leraren.
  • Fusies tot schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde. Het wordt eenvoudiger voor scholen om zelfstandig te opereren, buiten het grotere verband van een scholengemeenschap.

De overheid dient te investeren in leerkrachten en scholen. De Partij voor de Dieren vindt dat er geld moet worden vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk, het creƫren van extra ontwikkelingsmogelijkheden en hogere salarissen. Hogere investeringen waren al nodig voor de coronacrisis om de werkdruk te verlagen en de klassengrootte passend te maken bij het type onderwijs. Dat betekent in de praktijk dat een verkleining van de klassen meer dan wenselijk is. De school, met inachtneming van de corona-maatregelen, gaat over de klassengrootte, maar de medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht.

Echt investeren in onderwijs betekent ook dat een volledige baan maximaal 20 lesuren betreft. Leerkrachten krijgen zo voldoende tijd om lessen voor te bereiden, na te kijken en zich te ontwikkelen. De vraag naar leerkrachten neemt hierdoor wel toe en, gezien het lerarentekort dat er nu al is, is dat des te meer een reden voor forse investeringen. De uitstroom van nieuwe leerkrachten is nu te hoog. Dat is jammer, gelet op alle energie die in een opleiding is gestoken, en onnodig als er meer tijd is voor begeleiding en coaching. Nieuwe leerkrachten worden daarom intensief begeleid door ervaren leerkrachten.

Het standpunt Flink investeren in het onderwijs is onderdeel van: Slimmer onderwijs, solide wetenschap, rijke cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer