Ener­gie­neu­trale woning­voorraad in 2030: het kan!


Onze idealen

  • Alle nieuwbouw wordt gasvrij, minstens energieneutraal, en zo mogelijk energiepositief. Zo compenseren we voor oude woningen die niet (voor 2030) energieneutraal gemaakt kunnen worden.
  • Energie die we niet gebruiken, hoeft ook niet opgewekt te worden. Daarom gaan we vol inzetten op energiebesparing, waarbij we inzetten op minstens 65% minder energiegebruik in 2030. Dit doen we door huizen op grote schaal te isoleren, betere voorlichting over bewuster energieverbruik te geven en eisen te stellen aan het energieverbruik van huishoudelijke apparaten en lampen.
  • Woningcorporaties mogen de verhuurdersheffing zelf houden als deze wordt besteed aan de verduurzamingsopgave en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Dit leidt tot minder energiegebruik en meer wooncomfort. Er komt een duidelijk stappenplan waarmee in 2030 de woningvoorraad van corporaties energieneutraal is. De verhuurdersheffing wordt uiterlijk dan volledig afgeschaft.
  • We laten daken niet langer onbenut. Zonnepanelen op gebouwen worden de norm. Alle nieuwbouwwoningen worden voorzien van zonnepanelen en/of een groen dak en bij nieuwbouw wordt een eigen regenwateropslag verplicht, zoals in BelgiĆ« al het geval is.
  • Isolatie en verduurzaming wordt financieel aantrekkelijker door het verhogen van subsidies en verduurzamingsleningen, die ervoor zorgen dat de maandelijkse lasten gelijk blijven. Daarnaast vallen energierenovaties voortaan onder het lage btw-tarief.
  • Er komen (fiscaal) goede regelingen voor het opwekken van energie op wijkniveau, en het opslaan hiervan in buurtbatterijen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen.
  • Overheidsgebouwen hebben energielabel A of worden zodanig aangepast dat zij hieraan gaan voldoen.
  • De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt gedifferentieerd naar energielabel en energieverbruik.
  • We houden vast aan het huidige systeem van saldering voor schone energie. Zelf opgewekte elektriciteit moet je terug kunnen leveren aan het net, voor de prijs die je zelf betaalt voor stroom. Belastingvrij!

De gebouwde omgeving is nu verantwoordelijk voor 30% van de landelijke CO2-uitstoot. Daar is dus nog een wereld te winnen om de klimaatdoelen te behalen. Als we dat slim doen, is de woningvoorraad in 2030 energieneutraal. Het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen leidt doorgaans ook tot meer wooncomfort. De verduurzamingsopgave van woningen vraagt om een flinke investering vanuit de overheid en woningeigenaren. Maar elke ton CO2 die we nu nog uitstoten, levert in de toekomst hogere kosten op dan verduurzaming nu en draagt bij aan de verergering van de klimaatverandering. Tegelijkertijd verdienen duurzame investeringen zichzelf weer terug. Daarom krijgt dit de hoogste prioriteit. Het is tijd voor een deltaplan verduurzaming met afrekenbare doelen. De technieken zijn er al en zijn inmiddels haalbaar en betaalbaarder. Het is dus vooral een kwestie van politieke wil om deze ontwikkeling in gang te zetten!

Het standpunt Energieneutrale woningvoorraad in 2030: het kan! is onderdeel van: Woonruimte voor iedereen