Groot­schalige productie eieren


De grootschalige productie van eieren brengt met zich mee dat de haantjes 'overblijven'. Immers, haantjes leggen geen eieren. Deze haantjes worden vergast en versnipperd als ze nog geen dag oud zijn. De Partij voor de Dieren vindt dit getuigen van een gebrek aan respect voor het dier. Deze werkwijze roept de ethische vraag op of de consumptie van eieren het leed van tientallen miljoenen dieren in deze bio-industrie rechtvaardigt.

Het probleem van eendagshaantjes speelt minder bij zogenaamde dubbeldoelkippen: kippen die gehouden worden voor hun eieren én hun vlees. Ook zou het prenataal sexen van eieren (zonder genetische manipulatie) kunnen helpen. Deze methode wordt echter niet in de bestaande, dieronvriendelijke houderijsystemen toegepast. De Partij voor de Dieren stelt liever de gehele productie ter discussie: zowel de grootschaligheid als de wijze waarop eieren worden geproduceerd.

Het standpunt Grootschalige productie eieren is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen