Een snelle en recht­vaardige ener­gie­tran­sitie


Onze idealen

 • Uiterlijk 2030 gebruiken huishoudens en kantoren 65% minder energie. Woningen worden goed geïsoleerd, wat leidt tot vrijwel een halvering van de warmtevraag. Woningcorporaties worden verplicht jaarlijks een deel van hun woningbestand te isoleren. Voor huiseigenaren komen zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. De hogere opbrengsten van de energiebelasting voor producenten en grootverbruikers worden gebruikt voor subsidieverlening om de woningen van mensen met lagere inkomens te isoleren en te verduurzamen.
 • Alle overheidsgebouwen worden verduurzaamd tot energielabel A.
 • Energierenovaties, zoals de aanleg van een warmtepomp of isolatie van een woning, worden aangemoedigd door toepassing van het lage btw-tarief.
 • De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt gedifferentieerd naar energieverbruik.
 • De energiebesparingsplicht, de verplichting voor bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, wordt strenger gehandhaafd.
 • Onnodig energiegebruik wordt tegengegaan. Overbodige verlichting, zoals in kantoren, in etalages van winkels die gesloten zijn, of lichtgevende reclames, wordt aan banden gelegd. IJshallen sluiten in de zomer. Er komt vanaf het voorjaar van 2021 een verbod op terrasverwarmers.
 • Krimp van het aantal dieren in de veehouderij met 75% en de afbouw van de visserij leiden tot een stevige reductie van het energiegebruik. Efficiëntere en meer plantaardige en klimaatvriendelijke vormen van voedselproductie worden door de overheid actief gestimuleerd.
 • De productie van kunstmest is zeer energieintensief. We beëindigen daarom de productie van kunstmest. In plaats daarvan zetten we in op het sluiten van lokale kringlopen, terugwinning van fosfaat uit rioolslib en inzet van plantaardige mest en groenbemesters.
 • Door een effectieve, integrale aanpak om voedselverspilling te stoppen, verlagen we het energiegebruik voor onze voedselconsumptie.
 • De industrie bespaart 40% energie door een combinatie van een lagere vraag naar nieuwe producten in bepaalde sectoren, elektrificatie van processen, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen, inzet van groene waterstof, meer hergebruik en recycling en een efficiëntieslag van gemiddeld 2% per jaar.
 • Een datacentrum gebruikt evenveel energie als honderdduizenden huishoudens. Groene stroom kan daardoor niet meer worden gebruikt om huishoudens van schone energie te voorzien en andere industrieën te verduurzamen. Er komt daarom een rem op de bouw van datacentra.
 • Nederland kiest voor strikte normen voor energieverbruik van apparaten en vervoermiddelen en zet zich in voor een Europees energielabel dat niet alleen rekening houdt met het verbruik, maar ook met de hele levenscyclus, van productie tot recycling.
 • Groene daken en gevels zorgen in de zomer voor verkoeling, wat het gebruik van airconditioning in onze huizen en kantoren vermindert. In de winter werkt het groen isolerend, wat kan leiden tot een besparing van wel 20% aan warmteverlies. Groene daken komen op de lijst van verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen.
 • Airconditioners leiden tot extreme toename van het stroomverbruik. Door klimaatverandering schaffen steeds meer mensen een airconditioner aan, wat een fors beslag legt op het stroomnetwerk. Een grote boom werkt bij hitte net zo verkoelend als 10 energieslurpende airco’s. Daarom planten we grote aantallen bomen in en rond de steden.
 • Nederland gaat zich meer richten op een hersteleconomie; meer producten repareren of een nieuwe bestemming geven. Herstelbedrijven vallen onder het nulprocenttarief voor de btw.

We hebben een kans om de Aarde leefbaar te houden en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De energietransitie die daarvoor nodig is, levert ons nieuwe banen op, een eerlijker verdeling van welvaart, een schonere leefomgeving en een samenleving die niet langer indruist tegen de natuur, maar in balans is met de natuur. Gevestigde belangen van onder andere de fossiele industrie houden de transitie tegen. Hoe sneller we deze barrière doorbreken en volop inzetten op het terugdringen van ons energiegebruik en het verduurzamen van onze energievoorziening, hoe minder schade en kosten we op lange termijn zullen hebben. Als we nu niet verduurzamen, zullen de kosten op termijn aanzienlijk hoger zijn.

Versneld energie besparen

Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Zo wordt de totale opgave voor de transitie naar 100% duurzame bronnen kleiner. Ook voorkomt energiebesparing onnodig veel ruimtegebruik voor energie-installaties. Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. De Partij voor de Dieren wil het energiegebruik in Nederland fors verminderen, in de bebouwde omgeving, de industrie, het vervoer en de landbouw. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs realiseren we tenminste 50% energiebesparing ten opzichte van 2015.

Het standpunt Een snelle en rechtvaardige energietransitie is onderdeel van: Schoon milieu en krachtig klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws