Een rechts­staat die de samen­leving beschermt


Onze idealen

 • De sociale advocatuur moet voldoende tijd en vergoeding krijgen, zodat iedereen verzekerd kan zijn van goede rechtsbijstand.
 • Vrees voor torenhoge kosten mag burgers met een kleine portemonnee niet langer tegenhouden om de rechter om een oordeel te vragen. Hiervoor verlagen we de standaard griffie-kosten en bieden we betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
 • De financiële problemen in de rechtspraak worden opgelost en we draaien de bezuinigingen terug.
 • De natuur delft keer op keer het onderspit tegenover kortetermijnbelangen. Natuurgebieden kunnen rechten worden toegekend om ook het langetermijnbelang van de natuur mee te laten wegen.
 • Een geldboete wordt niet door iedereen als straf ervaren: iemand met een bijstandsuitkering wordt veel harder getroffen dan een bankdirecteur. Daarom worden boetes inkomensafhankelijk.
 • We gaan grote bedrijven intensiever controleren op schendingen van mensenrechten, vernietiging van natuur en milieu, witwassen en andere vormen van fraude. Daarop volgen proportionele straffen.
 • Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven.
 • Bevoegdheden van verschillende orde-, handhavings- en veiligheidsdiensten zonder tussenkomst van de rechter breiden we niet uit.
 • Kleine politiebureaus worden heropend en we investeren in meer wijkagenten. Want agenten die de wijk kennen kunnen ingrijpen als mensen op het verkeerde pad raken, en zo aan preventie van criminaliteit doen.
 • Agenten hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, die gepaard gaat met een hoge werkdruk, onregelmatige uren en onverwachte (gevaarlijke) gebeurtenissen. Zij verdienen hiervoor salarisverhoging.
 • Fysiek letsel door geweldstoepassing van de politie moet waar mogelijk voorkomen worden. De nekklem wordt verboden en de politie krijgt geen beschikking over stroomstootwapens. BOA’s worden niet bewapend.

De rechtsstaat is er om burgers te beschermen. Tegen criminaliteit, tegen machtige bedrijven, maar ook tegen de overheid. Daarom blijft het recht toegankelijk voor iedereen. De rechtsstaat is er niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor dieren, natuur, de samenleving als geheel en toekomstige generaties.

Het standpunt Een rechtsstaat die de samenleving beschermt is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws