Een mooie oude dag


Onze idealen

  • Pensioenfondsen trekken zich zo snel mogelijk volledig terug uit de bio-industrie en fossiele industrie. Met dat doel maken ze een desinvesteringsplan om hun investeringen in deze sectoren uiterlijk in 2030 volledig van de hand te hebben gedaan.
  • Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jari-ge leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering.
  • De AOW-uitkering gaat omhoog. Dit pakt relatief gunstig uit voor gepensioneerden met een laag of geen aanvullend pensioen, zonder dat dit ten koste gaat van de jongeren.
  • Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. Ook kunnen zij kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen.
  • De pensioenfondsen worden gedemocratiseerd, zodat werknemers veel meer zeggenschap krijgen over het belonings- en provisie-beleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.
  • De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats kan er vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg worden verricht.

Een mooie oude dag is een kostbaar recht. Maar door het Pensioenakkoord dat in 2019 is afgesloten, worden pensioenen steeds meer afhankelijk van beurskoersen. Beurskoersen zijn onzeker en bovendien gebaseerd op het achterhaalde en schadelijke idee van oneindige economische groei.

De Partij voor de Dieren wil niet gokken met onze pensioenen. Ook de ouderen van de toekomst (de jongeren van nu) moeten nog een pensioen overhouden. De Partij voor de Dieren wil bovendien de zekerheid voor alle gepensioneerden vergroten, zonder dat dat ten koste gaat van jongeren. De AOW-uitkering moet daarom omhoog.

Het Pensioenakkoord maakt geen einde aan investeringen in de fossiele en bio-industrie. De Partij voor de Dieren wil de pensioenpot investeren in een leefbare planeet en een houdbare toekomst voor onze jongeren. De 1.500 miljard euro investeringsruimte van de pensioenfondsen biedt daarvoor alle kansen.

Het standpunt Een mooie oude dag is onderdeel van: Economische systeemverandering