Echte vrede en veiligheid


Onze idealen

  • Nederland werkt niet mee aan gevechtsmissies, ook niet van de NAVO.
  • Nederland behoudt de volledige zeggenschap over zijn eigen krijgsmacht. Er komt geen Europees leger.
  • Nederland koopt geen nieuw groot vechtmaterieel zoals straaljagers en duikboten.
  • De leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar.
  • Defensie onthoudt zich op iedere wijze van het actief rekruteren van minderjarigen, ook in het kader van voorbereidende militaire opleidingen.
  • Het wapenexportbeleid wordt zo aangescherpt dat er vanuit Nederland en de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden. Nederland zet zich – ook binnen de EU – in voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel.
  • Nederland ondertekent het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens. Aanwezige kernwapens worden op korte termijn uit Nederland verwijderd. Nederland werkt samen met andere landen aan een universeel verbod op het gebruik van kernwapens.
  • Nederland neemt het voortouw in de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader voor het gebruik van bewapende drones (onbemande vliegtuigen).
  • Bij internationale humanitaire hulpoperaties wordt ook hulp aan dieren geboden.
  • Het Nederlandse buitenlandse beleid is nu vaak gericht op handel en niet op het opkomen voor mensenrechten. Nederland gaat zich uitspreken voor mensenrechten en het recht op zelfbeschikking van onderdrukte volken, zoals de Papoea’s, Oeigoeren en Tibetanen.

Westerse regeringen, waaronder Nederland, moeten zich gaan richten op het wegnemen van de voedingsbodem van conflicten. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met het steunen van gevechtsmissies. Westerse bombardementen en militaire betrokkenheid bij conflicten zoals in Afghanistan en Libië hebben de wereld niet veiliger gemaakt. In plaats daarvan sloegen miljoenen mensen op de vlucht en is de dreiging van terrorisme nog altijd aanwezig. De Partij voor de Dieren is van mening dat gevechtsmissies en bombardementen nooit zullen leiden tot duurzame vrede en dat militaire betrokkenheid bij conflicten en bombardementen strijdig zijn met de waarden van mededogen en duurzaamheid. Bij vredesoperaties staat het eerbiedigen van mensenrechten en dierenrechten op de eerste plaats.
De Partij voor de Dieren wil alleen vredesoperaties van de Verenigde Naties met een stevig politiek mandaat. We beoordelen alle voorgestelde VN-missies afzonderlijk op proportionaliteit, effectiviteit en legitimiteit, en altijd met respect voor het internationaal recht.

Het standpunt Echte vrede en veiligheid is onderdeel van: Democratischer Europa en internationale solidariteit