Digitale euro (CBDC)


Als systeemkritische partij kijkt de Partij voor de Dieren met belangstelling naar ontwikkelingen die een systeemverbetering kunnen betekenen. Hoewel de Partij voor de Dieren in potentie ruimte ziet voor een digitale euro, volgen wij het dossier digitale euro momenteel vooral zeer kritisch. We delen de zorgen die mensen bij ons geuit hebben. De PvdD is van mening dat een mogelijke digitale euro alleen toekomst zou kunnen hebben als anonimiteit, waardevastheid en universele aanvaardbaarheid gegarandeerd kunnen worden. Ook mag contant geld niet verdwijnen. Voor een digitale euro moeten minimaal dezelfde waarborgen gelden als voor contant geld. De Partij voor de Dieren is er nog niet overtuigd dat dat nu al zo is. Wat we vaak zien is dat technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de regelgeving kan bijbenen. Ook moeten ethische discussies vaak nog op gang komen. Wij vinden dat dat juist andersom zou moeten zijn. Eerst moeten de ethische kanten grondig verkend worden en onderwerp worden van het maatschappelijk debat. En er moet passende regelgeving ontwikkeld worden. Op dit moment bepalen banken wat er met het geld van mensen gebeurt. Te vaak wordt ons spaargeld gebruikt voor onduurzame investeringen. Een digitale euro kan het eigendom worden van mensen zelf, waardoor mensen zelf meer controle hebben over wat er met hun geld gebeurt in plaats van banken. De overheid kan dit eigendom faciliteren en ook de rol van banken bepalen.

Het standpunt Digitale euro (CBDC) is onderdeel van: Privacy en vrijheid op internet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer