Uitbraak dier­ziektes voorkomen


De Partij voor de Dieren wil dat dieren en mensen beschermd worden tegen de uitbraak van dierziekten. Om dierziekten te voorkomen, moet het veehouderijsysteem drastisch veranderen. Wereldwijd houden mensen meer dan 70 miljard dieren, die op steeds grotere schaal over de wereld getransporteerd worden. Volgens wetenschappers is dit een tikkende tijdbom voor een pandemie.

Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Dieren worden in grote aantallen bij elkaar gehouden en lijden een stressvol bestaan. Bovendien vertonen dieren door het fokbeleid steeds meer genetische overeenkomsten. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor de uitbraak van ziekten. Ziekten die overdraagbaar zijn op mensen vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid.

De Partij voor de Dieren streeft naar een regionale en kleinschalige voedselproductie. Met een kleinere veehouderij en door het uitbannen van lange afstandstransporten wordt de kans op een uitbraak van dierziektes drastisch verminderd en zullen de gevolgen van uitbraken beperkter zijn.

De Partij voor de Dieren wil dat bij het fokken van dieren de nadruk ligt op gezonde, weerbare dieren. Het huisvestingssysteem moet worden aangepast aan het dier ten gunste van de gezondheid en weerbaarheid van het dier. Stallen moeten niet langer worden gebouwd in de buurt van woonkernen. Megastallen en megabedrijven moeten verboden worden, net als gemengde bedrijven waar zowel kippen als varkens gehouden worden.

Het standpunt Uitbraak dierziektes voorkomen is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Kamer­vragen over gevolgen corona-uitbraak voor dieren in de veehou­derij

'Minister moet ingrijpen om dierenwelzijnsproblemen te voorkomen'

De Partij voor de Dieren roept de minister van landbouw op om per direct in te grijpen in de veehouderij om grote dierenwelzijnsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak te voorkomen. Er moeten fors minder dieren worden geslacht, er moet een stop komen op (verre) internationale diertransporten en er moeten fokbeperkingen worden ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol raken. "Niet alleen de...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws