Uitbraak dier­ziektes voorkomen


De Partij voor de Dieren wil dat dieren en mensen beschermd worden tegen de uitbraak van dierziekten. Om dierziekten te voorkomen, moet het veehouderijsysteem drastisch veranderen. Wereldwijd houden mensen meer dan 70 miljard dieren, die op steeds grotere schaal over de wereld getransporteerd worden. Volgens wetenschappers is dit een tikkende tijdbom voor een pandemie.

Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Dieren worden in grote aantallen bij elkaar gehouden en lijden een stressvol bestaan. Bovendien vertonen dieren door het fokbeleid steeds meer genetische overeenkomsten. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor de uitbraak van ziekten. Ziekten die overdraagbaar zijn op mensen vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid.

De Partij voor de Dieren streeft naar een regionale en kleinschalige voedselproductie. Met een kleinere veehouderij en door het uitbannen van lange afstandstransporten wordt de kans op een uitbraak van dierziektes drastisch verminderd en zullen de gevolgen van uitbraken beperkter zijn.

De Partij voor de Dieren wil dat bij het fokken van dieren de nadruk ligt op gezonde, weerbare dieren. Het huisvestingssysteem moet worden aangepast aan het dier ten gunste van de gezondheid en weerbaarheid van het dier. Stallen moeten niet langer worden gebouwd in de buurt van woonkernen. Megastallen en megabedrijven moeten verboden worden, net als gemengde bedrijven waar zowel kippen als varkens gehouden worden.

Het standpunt Uitbraak dierziektes voorkomen is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Regering moet met plan van aanpak zoönosen komen

Ouwehand: 'We hebben de Kamer wakker geschud!'

De regering moet voor het einde van het jaar met een plan van aanpak komen om het risico op het ontstaan van zoönosen aanzienlijk te verkleinen. Esther Ouwehand spreekt van een doorbraak: “We hebben de Kamer wakker geschud! In het begin van de coronacrisis zagen we gefronste wenkbrauwen als de Partij voor de Dieren wees op de risico’s van zoönosen en dat ook onze eigen veehouderij een tikkende tij...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws