Opvang dieren wettelijk taak overheid


Ieder jaar belanden er tienduizenden honden en katten in het asiel. Daar komen alle konijnen, knaagdieren, reptielen en andere dieren nog bij. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid actief werk moet maken van het terugdringen van impulsaankopen, onder meer door de verkoop van dieren op internet en in tuincentra te verbieden. Zo pakken we het dumpen van dieren aan bij de bron. De opvang van dieren die helaas wel het slachtoffer zijn geworden van dump of afstand, is een verantwoordelijkheid van de overheid, vindt de Partij voor de Dieren. We willen daarom dat de overheid financiële steun geeft aan een landelijk netwerk van gecertificeerde opvangcentra.

Hoewel de opvang van gevonden of afgestane dieren een wettelijke taak is van gemeenten, laat de overheid het afweten. Het zijn hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden. De centra verkeren al jaren in financiële nood.

De enige wettelijke regeling die op dit moment bestaat voor de opvang van dieren is de bewaarplicht. Gemeenten zijn verplicht zwervend aangetroffen dieren veertien dagen te ‘bewaren’ als een gevonden voorwerp. De huidige, willekeurige invulling van deze gemeentelijke plicht zorgt voor onduidelijkheden en ongelijkheid, met als gevolg dat het merendeel van de dierenasiels structureel kampen met geldgebrek, capaciteitsproblemen en personeelstekorten.

Na aandringen van de Partij voor de Dieren heeft de regering toegezegd landelijk beleid op te stellen voor dierenopvang in Nederland. Door dierenbeschermingsorganisaties wordt al gewerkt aan een landelijk netwerk van professionele opvangcentra die aan kwaliteitseisen voldoen. Dit netwerk van opvangcentra moet landelijk dekkend voor alle dieren worden. De hiervoor verantwoordelijke staatssecretaris werkt aan afspraken hierover en gaat dankzij een motie van de PvdD in gesprek met gemeenten over de financiering van de opvang van gevonden dieren.

De PvdD vindt dat ook de huisdierensector moet meebetalen aan de opvang en verzorging van afgestane dieren. We pleiten voor een opvangfonds waarin per dier dat als huisdier wordt verkocht, een bijdrage wordt gestort. Het BTW-tarief voor de herplaatsing van dieren moet van het hoge naar het lage tarief.

Veel in het wild levende dieren komen in opvangcentra terecht dankzij menselijk handelen en niet vanwege natuurlijke oorzaken. In meerdere wetten is een zorgplicht voor deze dieren opgenomen. We vinden dat er duidelijkheid moet komen over de zorgplicht en de verantwoordelijkheid voor de financiering van opvangcentra voor in het wild levende dieren. De provincies dienen structurele financiële ondersteuning te bieden aan de opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren die aan landelijke kwaliteitseisen voldoen.

Het standpunt Opvang dieren wettelijk taak overheid is onderdeel van: Opvang van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws