Dieren in de veehou­derij


Onze idealen

De Partij voor de Dieren wil dieren bevrijden uit de voedselketen. In de tussentijd moet het leed van dieren in de veehouderij zoveel mogelijk beperkt worden. Smakelijke, plantaardige en duurzame alternatieven voor vlees bieden hoop voor de dieren en onze toekomst. Het kabinet moet zich actief inzetten om die transitie op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd te krijgen. De Partij voor de Dieren wil dat er goede voorlichting komt over het lijden en sterven van dieren dat nu voor consumenten verborgen wordt gehouden.

Het standpunt Dieren in de veehouderij is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet