Dieren hebben recht op natuurlijk gedrag


Onze idealen

  • Alle dieren in de veehouderij krijgen vrije uitloop naar de wei met voldoende schuilmogelijkheden tegen weersomstandigheden als hitte en regen. In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal en hebben ze de mogelijkheid om zich terug te trekken of juist samen te zijn.
  • Kalfjes en lammetjes worden niet langer meteen na de geboorte weggehaald, maar mogen opgroeien bij hun moeder in de wei en de melk drinken die voor hen bedoeld is. Dat moet ook gaan gelden voor de stierkalfjes, de rammetjes en de bokjes.
  • Kraamboxen waarin zeugen tussen stangen staan worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
  • Geen pijnlijke ingrepen meer als het castreren van biggen, het afbranden of knippen van staarten, het afvijlen van tanden en het onthoornen van koeien en geiten.
  • Er komt een verbod op het vergassen van pasgeboren haantjes in de eierindustrie.
  • De productie van blank kalfsvlees wordt verboden. Het is onaanvaardbaar dat kalveren voor dit vlees expres ziek gemaakt worden met een ijzerarm dieet dat tot bloedarmoede leidt.
  • Er komt een verbod op het fokken, gebruiken en houden van dieren als er niet kan worden voorzien in hun natuurlijke behoeften, of als door de houderij ernstig lijden ontstaat. De eenden- en konijnenhouderij worden in elk geval verboden.

De manier waarop dieren worden gehouden in de veehouderij is volstrekt onaanvaardbaar. Zo komen miljoenen eenden nooit buiten en hebben ze geen water om in te zwemmen of om zich mee te verzorgen. Ze zien voor het eerst in hun leven water wanneer ze worden gedood in een elektrocutiebad. Kalfjes en geitenlammetjes worden na de geboorte weggehaald bij hun moeder, zodat de melk van de moeder door mensen kan worden gebruikt.

De Partij voor de Dieren wil dat het recht op natuurlijk gedrag voor dieren wettelijk vastgelegd wordt. Zo horen kippen een stofbad te kunnen nemen, willen varkens in de aarde kunnen wroeten, en horen koeien en geiten buiten in plaats van in stallen. De Partij voor de Dieren wil dat alle dieren naar hun aard kunnen leven en daar ook de ruimte en de gelegenheid voor krijgen.

Het standpunt Dieren hebben recht op natuurlijk gedrag is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet