Demo­cra­tische vernieuwing


Onze idealen

  • De politiek maakt keuzes die een grote impact hebben op de toekomst van jongeren. De kiesgerechtigde leeftijd wordt daarom verlaagd naar 16 jaar.
  • Het initiĆ«ren van een burgerinitiatief wordt eenvoudiger.
  • Het raadgevend referendum wordt heringevoerd en krijgt een plaats bij belangrijke besluiten.
  • We voeren een correctief bindend referendum in bij verstrekkende besluiten die bijvoorbeeld onze democratie bedreigen.
  • Er worden burgerpanels ingevoerd, waarin door loting geselecteerde dwarsdoorsneden van de Nederlandse bevolking serieus gaan meepraten over belangrijke nationale kwesties, als aanvulling op en verrijking van de huidige parlementaire democratie.
  • Er geldt geen aanmeldingsplicht meer voor kleine demonstraties. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
  • Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over hun directe leefomgeving. Daarom versterken we wijk- en buurtverenigingen en worden die actief betrokken bij besluiten over de buurt. Buurtverenigingen krijgen naar Brits voorbeeld meer rechten om mee te bepalen over de functie van publieke gebouwen.
  • De waterschapsbestuurders blijven direct gekozen in plaats van indirect via de gemeenteraden. Er komt een eind aan de geborgde zetels in de waterschappen.

Onze democratie is van grote waarde. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor het behoud van de democratie. Maar veel mensen voelen zich niet meer gehoord door de politiek, en dat is een probleem dat we moeten aanpakken. Vormen van directe democratie krijgen een prominentere plaats, en mensen krijgen meer zeggenschap over hun directe leefomgeving.

Het standpunt Democratische vernieuwing is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer