De vis wordt (te) duur betaald


Onze idealen

  • We zetten in op verandering: vissen eten is niet nodig voor de gezondheid. Gezonde vetzuren kunnen we halen uit algenolie en zeewier. Er komt een effectieve campagne om mensen bewust te maken van de nieuwe inzichten. De plantaardige optie wordt goedkoper door de btw af te schaffen.
  • De visserij en viskwekerijen worden afgebouwd. Visserijsubsidies worden per direct afgeschaft.
  • Ecosystemen en vissoorten die er slecht aan toe zijn, krijgen de kans zich te herstellen door een totaalverbod op de visserij in het gebied. Voor de kwetsbaarste soorten als paling, kabeljauw en tonijn wordt onmiddellijk een vangstverbod ingesteld.
  • Boten met destructieve visserijtechnieken komen de zee niet meer op. Monstertrawlers, diepzeevisserij, schepen die met sleepnetten de zeebodem verwoesten (boomkorren) of dieren onder stroom zetten (pulsvisserij), worden onder Nederlandse vlag verboden.

Ook over voedsel uit de zee bestaan veel misverstanden. De vetzuren uit het lichaam van vissen zijn gezond, maar dat we daarom vissen zouden moeten eten is niet waar. Vissen maken die vetzuren niet zelf, maar krijgen ze binnen door algen te eten – en dat kunnen we zelf ook. Door te kiezen voor rechtstreekse plantaardige voeding uit de zee (algenolie, zeewier) vermijden we bovendien gezondheidsschade door de zware metalen en plastic resten die via vis op ons bord belanden. De gezondheid van mensen, het welzijn van vissen en de biodiversiteit in zeeën en oceanen vragen om een radicale koerswijziging: we moeten minder vissen vangen en eten.
Bovendien worden de meeste vissoorten zwaar overbevist, er wordt zó veel gevangen dat sommige vissoorten dreigen te verdwijnen. De Nederlandse visserij is medeverantwoordelijk voor de structurele overbevissing in de Europese wateren en de verwoesting van het bodemleven. Met Europese subsidies worden ook zeeën buiten Europa geplunderd, zoals voor de kust van Afrika. De grootste trawlers ter wereld zijn in Nederlandse handen. Viskwekerijen vormen een nieuwe vee-industrie. Ze lossen het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met vismeel dat wordt gemaakt van uit het wild gevangen vis. Viskwekerijen zijn niet duurzaam en verre van diervriendelijk. De alternatieven liggen voor het opvissen: plantaardig voedsel uit de zee maakt ons gezonder, voorkomt veel dierenleed en geeft de onderwaternatuur de kans zich te herstellen.

Het standpunt De vis wordt (te) duur betaald is onderdeel van: Duurzame landbouw en gezond voedsel