Cultuur en Media


Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de gezondheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.

 • Auteursrecht moderniseren

  Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht moeten gemoderniseerd worden om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. Nieuwe betaalmodellen voor films en muziek moeten onderzocht worden. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek zonder iets af te dragen aan de makers, moeten een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende auteurs.

  Meer informatie
 • Budget kunst en cultuur omhoog

  De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving hard nodig. We wijzen de kabinetsplannen om te bezuinigen op kunst en cultuur dan ook af, wij vinden dat het budget aanmerkelijk omhoog zou moeten. De Partij voor de Dieren vindt dat kunst en cultuur voor elke Nederlander toegankelijk horen te zijn: de overheid moet kunst- en cultuuraanbod in heel Nederland faciliteren en niet alleen in de Randstad. Musea moeten minstens één dag in de week gratis toegankelijk zijn. De PvdD wil dat de Rijksoverheid gemeenten stimuleert om cultuurparticipatie een vast onderdeel te maken van hun welzijnsbeleid. Op lokaal niveau moeten er goed gespreide, toegankelijke, betaalbare en gevarieerde voorzieningen zijn. Wij zijn van mening dat alles van waarde weerloos is - dat geldt zeker voor kunst en cultuur.

  Meer informatie
 • Cultuur- en muziekeducatie vaste plek in onderwijs

  Cultuur- en muziekeducatie moeten een vaste plek in het lesprogramma van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben. Scholen moeten een plek worden waar verbinding ontstaat tussen wijk, ouders, culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, musea, verenigingen en podia.

  Meer informatie
 • Cultuurlandschappen bevorderen

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid herstel van cultuurlandschappen bevordert, onder meer door renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen.

  Meer informatie
 • Investeren openbare bibliotheken

  De Partij voor de Dieren wil dat we investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties moet gestimuleerd worden.

  Meer informatie
 • Meer aandacht voor popmuziek

  Popmuziek moet een volwaardige plek in het cultuurbeleid krijgen. Dat betekent onder meer een goed podiumbeleid, ruimte voor popmuziek binnen het Fonds Podiumkunsten, aandacht voor de inkomstenpositie van muzikanten en, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, efficiënte ondersteuning van de exportkracht van de Nederlandse muzieksector. Daarnaast moet de doorverkoop van concertkaartjes tegen woekerprijzen worden aangepakt.

  Meer informatie
 • Persvrijheid

  Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Als het gaat om het aan de kaak stellen van misstanden in onze samenleving spelen ook de nieuwe (social) media een belangrijke rol. Oude en nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op stimuleringsfondsen voor pers en media. Levensbeschouwelijke programmering - anders dan via subsidie aan ledenomroepen - is geen taak voor de overheid. De zendtijd voor kerkgenootschappen en geestelijke grondslag moet daarom worden afgeschaft.

  Meer informatie
 • Recht op informatie

  De Partij voor de Dieren wil dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aangescherpt wordt zodat informatie sneller toegankelijk wordt. Het aantal uitzonderingsgronden om informatie te weigeren wordt ingeperkt. Daarnaast moeten gegevens van onderzoeken die met publiek geld zijn gefinancierd voor iedereen toegankelijk worden.

  Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Oude én nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor de media. De PvdD is tegen verdere bezuiniging op de publieke omroep of de regionale omroepen.

  Meer informatie
 • Sport toegankelijk voor iedereen

  Sport neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid, zoals bijvoorbeeld zwemmen. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. De Partij voor de Dieren vindt dat sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet zijn.

  Meer informatie

Het standpunt Cultuur en Media is onderdeel van: Slimmer onderwijs, solide wetenschap, rijke cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

"Jour­na­listen weren bij vergassen van kippen in strijd met pers­vrijheid"

Esther Ouwehand dringt bij LNV-minister aan op meer transparantie

Esther Ouwehand vindt dat de persvrijheid in het geding is als fotojournalisten geen toestemming krijgen beelden te maken van vergassingen op pluimveebedrijven waar sprake is van vogelgriep. “Het staat bovendien haaks op de transparantie die het ministerie van Landbouw zegt te willen bevorderen”, meent de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze heeft minister Adema om opheldering gevraa...

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws