Belas­ting­ver­hoging voor vlees / vleestaks


De Partij voor de Dieren vindt dat de BTW op vlees verhoogd moet worden van 9 naar 21 procent.

Het eten van vlees is een persoonlijke keuze. Maar vanuit het principe de vervuiler betaalt, is het niet meer dan redelijk om de maatschappelijke kosten daarvan in rekening te brengen bij wie vlees wil eten of vlees produceert. Want de werkelijke prijs van de productie van dierlijke eiwitten staat nu niet in verhouding tot de prijs die de consument in de supermarkt betaalt, doordat de maatschappelijke effecten op onder meer milieu, dierenwelzijn en de volksgezondheid niet worden meegerekend. Kosten die uiteindelijk wel moeten worden betaald, en die nu afgewenteld worden op de belastingbetaler.

Dierlijke eiwitten belasten met het hoge BTW-tarief past ook in een rechtvaardige verdeling van voedsel in de wereld. Want de grootschalige productie van veevoer in ontwikkelingslanden heeft grote consequenties voor de lokale voedselproductie. Zo’n 80 procent van de landbouwgronden wordt nu ingezet voor de veehouderij, bijna de helft van alle granen wordt verbruikt door de veehouderij. Als we daarentegen alleen nog maar gewassen zouden verbouwen voor menselijke consumptie, zouden we 4 miljard extra mensen kunnen voeden. En dat terwijl nu 1 miljard mensen elke avond met honger naar bed gaat.

Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het vervuiler betaalt principe door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws