Beperking broei­kas­gassen


De Partij voor de Dieren wil dat Nederland voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius, zowel in Nederland als samen met Europa. Een 2-graden-scenario zadelt de wereld op met substantieel grotere problemen, waardoor het ons alles aan gelegen is om de opwarming onder de 1,5 graden te houden.

Om deze doelstelling te behalen is het noodzakelijk dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2020 teruggebracht is tot 40% (ten opzichte van 1990) en in 2050 zelfs tot nul. Om dit te bereiken is een massale omschakeling naar hernieuwbare schone energiebronnen, zoals wind, waterkracht en zonne-energie, noodzakelijk, evenals een inkrimping van de veestapel die wereldwijd verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen.

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat jaarlijkse, bindende reductieverplichtingen worden vastgelegd in een klimaatwet. Deze bindende reductiedoelstellingen moeten extern afdwingbaar zijn. De in 2018 aangenomen klimaatwet is voor de PvdD niet ambitieus genoeg. Een boterzacht compromis dat niet regelt wat geregeld moet worden. De wet hanteert bijvoorbeeld een veel te laag tempo in CO2-reducties en bevat geen bindende doelen. De Partij voor de Dieren heeft daarom 17 concrete voorstellen gedaan om de wet te verbeteren.

We hebben nog maar weinig tijd om met maatregelen te komen die de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden houden. De urgentie van een radicale CO2-reductie vraagt een inspanning van alle sectoren. Het feit dat grote vervuilers als de luchtvaart en de internationale scheepvaart buiten de klimaatafspraken zijn gehouden is voor de PvdD onacceptabel.
De huidige inspanningen laten het bestaande (economische) systeem grotendeels intact. De 1,5-graden-doelstelling vereist een radicale systeemverandering, waarbij verantwoorde productie en consumptie alleen mogelijk zijn binnen de grenzen van de planeet.

Het standpunt Beperking broeikasgassen is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws