Regels om brand­vei­ligheid stallen te waar­borgen


De Partij voor de Dieren pleit voor wettelijke regels die de brandveiligheid van stallen waarborgen. We zijn daarom blij dat de regering nu eindelijk erkent dat dieren geen dingen zijn en dat de bestaande bouwregels daarom moeten worden aangepast. Per januari 2014 moet worden gebouwd met brandveilige materialen, stallen moeten direct van buitenaf toegankelijk zijn, technische ruimtes moeten gescheiden zijn van ruimtes waar dieren in verblijven en in de technische ruimtes moet branddetectieapparatuur aanwezig zijn. De aangekondigde maatregelen zijn echter onvoldoende om dieren echt te kunnen beschermen tegen brand. De nieuwe regels gelden vooralsnog alleen voor nieuwbouw of verbouwing van stallen. En is er geen verplichting voor de aanwezigheid van sprinklers en brandmelders in de stallen zelf. Het is nog steeds niet verplicht om stallen in kleinere compartimenten te verdelen, zodat rook en vuur zich niet door de hele stal kunnen verspreiden. En ook regelmatige inspectie door de brandweer is nog niet verplicht. De Partij voor de Dieren blijft dan ook aandringen op verdere aanscherping van de maatregelen.