Bomen en planten geven lucht


Onze idealen

  • Inheemse bomen worden grootschalig aangeplant. Dit is noodzakelijk voor de versterking van de natuur en de opslag van CO2. De aanplant van bomen in steden zorgt bovendien voor een aangenamer klimaat in tijden van hitte.
  • Inheemse bomen en bossen krijgen een beschermde status.
  • De vergunningverlening voor het kappen van bomen wordt aangescherpt, zodat bomen niet langer zonder zwaarwegende redenen mogen sneuvelen. Wanneer een boom echt niet langer kan blijven staan, verdient het verplaatsen van bomen altijd de eerste voorkeur boven kappen. De rust- en nestelplaatsen van dieren worden hierbij beschermd met een verplichte schoontijd in het broed- en zoogseizoen van dieren. Er komen zware sancties op het illegaal kappen van bomen.
  • Bomen zijn geen brandstof. Het stoken van hout en resthout als biomassa voor energieproductie is niet duurzaam en veroorzaakt ongezonde lucht. Subsidies op houtige biomassa stoppen. Er komt een verbod op het gebruik van biomassa voor de opwekking van energie en warmte.
  • Economische en fiscale systemen komen in dienst te staan van een gezonde planeet. Er komt wetgeving die voorkomt dat producten of financieringen bijdragen aan (wereldwijde) ontbossing en vernietiging van ecosystemen en soorten.

Mensen en dieren kunnen niet zonder bomen. Bomen filteren de lucht die door de industrie, de veehouderij en het verkeer wordt vervuild, bomen verkoelen de Aarde en bomen bieden een thuis aan talloze dieren. Bomen en natuurlijke bossen zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit. Ook in steden en dorpen zijn bomen van groot belang, om de biodiversiteit te versterken, maar ook voor verkoeling in een opwarmende wereld. Eén grote boom koelt, door schaduw en door verdamping van water, net zo goed als 10 airco’s. We moeten volop investeren in bomen als natuurlijke airco’s. Oude en grote bomen koelen veel beter dan kleine. Dus we moeten niet alleen nieuwe bomen planten, maar zeker onze oude bomen koesteren. In een opwarmend Nederland is het van het allergrootste belang om nieuwe bomen te planten, en om oude bomen toekomst te bieden.

Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden, maar het één na beste moment is vandaag. Toch worden Nederlandse bossen in hoog tempo gekapt voor financieel gewin. Daarnaast lijden de bossen onder klimaatverandering en droogte. We moeten onze bomen en bossen beschermen, versterken en uitbreiden.

Nederland heeft helaas ook een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuur elders op Aarde. Tropisch regenwoud, oerbossen en andere natuurlijke gebieden worden vernietigd voor de productie van palmolie en voor de grootschalige verbouwing van soja die wordt gevoerd aan de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie. Ondertussen worden voor biomassacentrales in Nederland op grote schaal in het buitenland bomen gekapt en verwerkt tot houtpellets om te verbranden. Daar moet een einde aan komen.

Het standpunt Bomen en planten geven lucht is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen