Biodi­ver­siteit door natuur­ge­bieden met elkaar te verbinden


Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk, ook in Nederland. De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten planten en dieren in Nederland een derde kleiner geworden. Dat heeft niet alleen te maken met het verdwijnen van natuurgebieden, maar ook met de aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving. De veehouderij heeft daar een zeer groot aandeel in: driekwart van de Nederlandse natuurgebieden wordt structureel te zwaar belast door ammoniak. De verdroging van de natuur heeft alles te maken met het aanpassen van het waterpeil aan de wensen van de landbouw. Om de biodiversiteit te bevorderen, is het belangrijk om natuurgebieden op elkaar aan te laten sluiten door de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zo snel mogelijk te realiseren. Dat maakt de natuur sterker, vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten en biedt ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die van oorsprong in Nederland voorkwamen.

Het standpunt Biodiversiteit door natuurgebieden met elkaar te verbinden is onderdeel van: Bescherming van natuur, behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws