Bezui­ni­gingen op de WMO terug­draaien


Met de Wmo 2015 draagt het Rijk taken over naar gemeenten, met als argumentatie dat zorg zo dichter bij de burger komt te liggen. Maar tegelijkertijd heeft het Rijk ook een forse bezuiniging gekoppeld aan deze overdracht. De gemeenten moeten dus taken overnemen van het Rijk, maar moeten dat doen voor veel minder geld.

De Partij voor de Dieren is tegen deze verkapte bezuinigingsoperatie. Met name ouderen, zieken en gehandicapten kunnen hier de dupe van worden - ook omdat het gemeentelijk beleid naar willekeur kan worden vastgesteld, waardoor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gevaar lopen.

Bovendien kunnen gemeenten de WMO-gelden op termijn zelf besteden aan geheel andere doelen dan voor maatschappelijke ondersteuning, waardoor de eigenlijke rechthebbenden nog eens extra in moeten leveren op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Ook kunnen gemeenten straks de hoogte van de eigen bijdrage zelf gaan bepalen, waarmee een nieuwe vorm van willekeur dreigt.

De PvdD is er voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar op deze wijze dreigen er verkapte bezuinigingen en aantasting van de rechtszekerheid van kwetsbare groepen. In veel gevallen zullen met name mantelzorgers hierdoor nog zwaarder belast worden dan nu al het geval is.

Het standpunt Bezuinigingen op de WMO terugdraaien is onderdeel van: Zorg voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer