Betaalbaar, comfor­tabel en duurzaam openbaar vervoer


Onze idealen

  • Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland.
  • De btw op het openbaar vervoer wordt afgeschaft. In 2030 is het openbaar vervoer 50% goedkoper.
  • In de treinen wordt het klassensysteem afgeschaft, voor iedereen moet er een goede zitplaats zijn tegen een redelijke prijs. Klassediscriminatie hoort niet thuis in het OV.
  • Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de reiziger. Het aantal treinen wordt uitgebreid en de treinen worden langer. Op alle knooppuntstations komen vergader- en werkfaciliteiten. In elk treinstel zijn wc’s, stopcontacten en internet. Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Er komen voldoende en gratis veilige bewaakte fietsenstallingen. Er komen overstapmogelijkheden op deelauto’s. Het OV-fietssysteem wordt verder verfijnd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
  • De treinreistijd tussen de Randstad en Noorden Oost-Nederland wordt met tenminste 30 minuten verkort. De Lelylijn komt er zo snel mogelijk. Door deze zeer snelle treinverbinding tussen Lelystad en Groningen kan de reistijd tussen het Noorden en de Randstad met een uur worden teruggebracht. Ook zorgen we voor een nieuwe snelle treinverbinding tussen Utrecht en Breda.
  • Door de uitbreiding van lightrailverbindingen, zoals de Randstadrail, maken we kleinere woonkernen beter bereikbaar en verminderen we woon-werkverkeer met de auto.
  • Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk. Alle nieuw aan te schaffen bussen zijn 100% duurzaam aangedreven, en vanaf 2030 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven. Op meerbaanswegen worden rijstroken veranderd in busbanen, zodat het openbaar vervoer zeker in de spits sneller en betrouwbaarder wordt dan de auto.

We investeren in betaalbaar, comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer. Dat is nodig voor het klimaat en voor het leefbaar houden van onze steden. Door een betere bereikbaarheid van krimpregio’s neemt de druk op de steden af.

Het standpunt Betaalbaar, comfortabel en duurzaam openbaar vervoer is onderdeel van: Schoon milieu en krachtig klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer