Bestrijden discri­mi­natie


De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing.

Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie.

De overheid moet daadkrachtig optreden tegen antisemitisme, anti-zwart racisme, moslimhaat, anti-Aziatisch racisme en alle andere vormen van discriminatie. Investeren in bewustwording en training is daar onderdeel van. Afkomst, seksuele oriƫntatie, genderidentiteit, geloofsovertuiging, neurodivergentie, een beperking of huidskleur mogen niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Discriminatie op de arbeids- en woningmarkt wordt aangepakt met duidelijke wetgeving, voorlichting en daadkrachtige handhaving.

De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en LHBTI's - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Publieke benoemingen moeten niet langer uitgezonderd worden van het anti-discriminatiebeginsel.

Het standpunt Bestrijden discriminatie is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer