Bescherming van dieren in het wild wereldwijd


Onze idealen

  • De import van en handel in exotische dieren wordt verboden en er komt een waterdicht vergunningensysteem. Nederland zet zich hier actief internationaal voor in bij CITES.
  • Opsporing en handhaving van de illegale handel in bedreigde diersoorten wordt geïntensiveerd. Er komt een gespecialiseerde taskforce van voldoende omvang en met voldoende mandaat. Illegale handelaren worden strenger gestraft en jachttoerisme en de import van jachttrofeeën worden volledig aan banden gelegd.
  • Nederland verzet zich actief tegen walvisjacht en zeehondenjacht en voert het internationaal protest tegen deze slachtingen aan. Nederland pleit bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) voor een jachtverbod op kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd. Nederland verzet zich actief tegen de dolfijnenslachtingen op de Faeröereilanden en in Japan.
  • Nederland is als handelsland een belangrijk doorvoerland voor walvisvlees en andere ongewenste dierlijke producten. Nederland verbiedt het doorvoeren van deze producten.
  • Nederland maakt zich sterk voor een totaalverbod op de vangst van (blauwvin)tonijn en het ontvinnen van haaien.

Jaarlijks worden miljoenen bedreigde dieren illegaal over de wereld getransporteerd. Zij eindigen in dubieuze ’medicijnen’, exotische maaltijden of als decorstuk aan de muur. De handel in bedreigde diersoorten is na drugshandel de meest lucratieve vorm van misdaad en maakt vele slachtoffers. De illegale wildlife-handel kan ook leiden tot besmettelijke ziektes die van wilde dieren overspringen op mensen. Het nieuwe coronavirus heeft duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk deze ‘bedrijfstak’ is voor de menselijke gezondheid. Toch is de pakkans van deze vorm van criminaliteit laag. Handhaving laat te wensen over en de straffen zijn laag.

Nederland wordt gezien als het kloppend hart van de illegale dierenhandel en als belangrijke doorvoerhaven. Naar schatting komen er jaarlijks honderdduizenden exotische dieren de Nederlandse grens over. De Partij voor de Dieren wil een Europees importverbod op wilde dieren om de handel een halt toe te roepen zodat dieren en bedreigde diersoorten beschermd worden. Gerichte opsporing, krachtige handhaving en hoge straffen voor illegale handelaren moeten deze nietsontziende vorm van criminaliteit terugdringen.

Het standpunt Bescherming van dieren in het wild wereldwijd is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet