Belo­ningen voor topbe­stuurders


De Partij voor de Dieren pleit voor een betrouwbare overheid en is daarom tegen excessieve beloningen en bonussen, zowel in de private als publieke sector. Elk beloningssysteem moet in reƫle verhouding staan tot de geleverde inspanning - dat geldt ook voor topbestuurders. De Balkenendenorm moet gaan gelden voor alle publieke en semipublieke instellingen.

Het standpunt Beloningen voor topbestuurders is onderdeel van: Democratie en bestuur