Mili­eu­ef­fecten meenemen in belasting- en inves­te­rings­ver­dragen


De vele bilaterale belasting- en investeringsverdragen die Nederland heeft gesloten moeten doorgelicht worden op hun effecten voor milieu en het ontstaan van belastingconcurrentie tussen landen om bedrijven aan te trekken ten laste van de burger.

Het standpunt Milieueffecten meenemen in belasting- en investeringsverdragen is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws