Basis­in­komen voor iedereen


Onze idealen

  • Er wordt onderzocht in welke vorm een basisinkomen voldoende inkomenszekerheid voor iedereen biedt en in welke vorm het de positie van werknemers ten opzichte van werkgevers versterkt. Vormen van een basisinkomen zijn een maandelijks bedrag voor iedereen, of een negatieve inkomstenbelasting waarbij alleen mensen met een laag inkomen daadwerkelijk een basisinkomen ontvangen.
  • Er wordt haast gemaakt met een grote pilot om het basisinkomen in de praktijk te testen.

De coronacrisis heeft laten zien dat grote groepen mensen in korte tijd hun inkomen kwijt kunnen raken. Dat bracht veel onzekerheid met zich mee. Ondertussen geldt voor veel mensen dat ze een zwakke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van werkgevers. De Partij voor de Dieren wil af van de ‘voor jou tien anderen’-mentaliteit van sommige werkgevers, onder meer door de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever structureel te versterken.

De Partij voor de Dieren wil de zekerheid en autonomie van mensen en de onderhandelingsmacht van werknemers vergroten door te kijken naar het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat kan op verschillende manieren. Zo is bijvoorbeeld een negatieve inkomensbelasting een vorm van een basisinkomen. Voorwaarde is dat iedereen voldoende inkomenszekerheid heeft.

Het standpunt Basisinkomen voor iedereen is onderdeel van: Economische systeemverandering