Armoede bestrijden


De overheid moet armoede actiever gaan bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en eventuele omschakeling. De Partij voor de Dieren wil dat de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu, er komt geen inkomenstoets per huishouden. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen. De PvdD wil dat de overheid voedselbanken veel meer gaat ondersteunen. Vrijwilligerswerk bij voedselbanken door uitkeringsgerechtigden moet door de overheid gestimuleerd worden.

Het standpunt Armoede bestrijden is onderdeel van: Maatschappij en ethiek

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer