Anti­bi­o­ti­ca­ge­bruik vee-industrie


Dieren worden heel snel ziek in de vee-industrie doordat ze doorgefokt zijn en op een onnatuurlijke wijze worden gehouden. Veehouders geven de dieren niet alleen als ze ziek zijn maar zelfs nog voor ze ziek zijn massaal antibiotica (preventief). Het antibioticagebruik in de vee-industrie moet drastisch worden teruggedrongen door de dieren anders te fokken en op een natuurlijke manier te houden (biologisch(-dynamisch)).

Preventieve toediening van antibiotica moet volledig verboden worden. Antibiotica mag wat ons betreft uitsluitend gebruikt worden als laatste redmiddel bij het bestrijden van een ziekte. De veesector stelt niet de volksgezondheid voorop, maar de economische belangen.

Het massale (preventieve) gebruik van antibiotica in de vee-industrie maakt dat bacteriën zich kunnen aanpassen aan de antibiotica, waardoor de antibiotica niet of minder werkzaam worden. Antibiotica-resistente bacteriën afkomstig uit de intensieve veehouderij, zoals de MRSA-bacterie, de EHEC-bacterie of de ESBL-bacterie, vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Het standpunt Antibioticagebruik vee-industrie is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws