Aanpak leed tijdens dier­trans­porten en in slacht­huizen


Onze idealen

  • Het verbod op onverdoofd slachten gaat voor iedereen gelden: de uitzondering die ten behoeve van religieuze slacht op dit verbod is gemaakt, wordt geschrapt. Zolang er nog onverdoofd geslacht wordt, geldt verplichte etikettering en wordt uitgesloten dat er onverdoofd wordt geslacht voor de export of de reguliere binnenlandse markt.
  • Diertransporten duren maximaal twee uur. Op warme dagen (dat wil zeggen: op dagen met een verwachte temperatuur van 25 graden Celsius of hoger) mogen dieren niet op transport worden gezet. Er komt veel strengere controle en handhaving van de Nederlandse en Europese transportregels.
  • Transporten van levende dieren naar landen buiten de EU, zoals Turkije en China, zijn niet langer toegestaan. Aan import en doorvoer via de EU van dieren vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten naar Azië komt een einde. Eendagskuikens worden niet langer geëxporteerd en de hele wereld over gevlogen.
  • Veetransportwagens krijgen een GPS-volg systeem, ongeacht de lengte van het transport.
  • Er komt een einde aan de import van jonge kalfjes voor de kalvermesterij.
  • Slacht- en bedwelmingsmethoden die veel pijn en angst veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens, worden direct afgeschaft.
  • Veemarkten veroorzaken veel dierenleed en stress en worden verboden.

Dieren worden zo min mogelijk vervoerd, en áls ze vervoerd en geslacht worden, moeten ze daar zo min mogelijk leed en stress bij ondervinden. Diervriendelijke slacht bestaat niet. Leed tijdens de slacht moet zoveel mogelijk worden voorkomen zolang slachthuizen nog bestaan.

Het standpunt Aanpak leed tijdens diertransporten en in slachthuizen is onderdeel van: Dierenrechten in de grondwet