Dierenrechten

Dieren moeten rechten krijgen. De Partij voor de Dieren streeft naar een versterking van de morele en juridische status van dieren door middel van de erkenning van dieren als wezens met bewustzijn en gevoel.
Zo willen wij ook bewerkstelligen dat dieren niet langer als dingen worden beschouwd voor de wet. Wij vinden dat op nationaal niveau de rechten van dieren in de grondwet moeten worden vastgelegd en dat de bescherming van dieren in een zelfstandige dierenbeschermingswet moet worden gewaarborgd.

Relevante berichten