Landelijk meldpunt biomas­sa­cen­trales


Stop de wildgroei aan biomas­sa­cen­trales!

Maak melding van overlast of zorgen over biomassa!

Het aantal biomassacentrales in Nederland neemt in snel tempo toe, en op allerlei locaties duiken kleinschalige biomassacentrales op: middenin een woonwijk, naast een zwembad of achter de stallen van een boerderij wordt dan snoeiafval of hout uit de bouw opgestookt.

Deze kleine centrales hebben niet altijd een vergunning nodig, waardoor de situatie nu onduidelijk is. Dit kan zorgen voor onveilige situaties en overlast door stank, lawaai, slechte luchtkwaliteit en een mindere leefbaarheid van de buurt.

We willen overzicht krijgen van de soorten klachten en de aantallen, locaties en typen biomassacentrales, door meldingen op de kaart hieronder. Daarnaast willen we betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.


Dus herken je je in één van de volgende drie vragen:

 1. Weet je een locatie waar volgens jou biomassa wordt verbrand?
 2. Heb je (extreme) last door lawaai, stank of vervuiling door de uitstoot van een (kleinschalige) biomassacentrale bij jou in de buurt of regio?
 3. Heb je signalen of vermoedens van nieuwe biomassacentrales?

  Maak er melding van op de kaart hieronder:

  Tijd voor actie!

  Vorige week werd een voorstel van Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de landelijke regie weer te pakken én concreet aan te geven hoe zij de wildgroei aan biomassacentrales gaat voorkomen. De overheid subsidieert biomassa, wat deze wildgroei voor een deel veroorzaakt. Daarnaast stimuleren lagere overheden biomassacentrales als “duurzame” energie.

  Het verbranden van hout is geen duurzame energievoorziening.

  Er komt méér CO2 bij vrij dan bij het verbranden van kolen. Bovendien worden deze centrales door de subsidies op houtige biomassa in hoog tempo uit de grond gestampt, waar weer meer bossen voor moeten worden gekapt. Met het landelijke meldpunt kunnen we controleren of de regering de wildgroei aan biomassacentrales inderdaad een halt toeroept.

  Vernietiging buitenlands oerbos door Nederlandse subsidies

  Nederland presteert erg slecht als het om duurzame energie gaat. Bovendien is een groot gedeelte van wat “duurzame energie” wordt genoemd helemaal niet duurzaam, omdat het afkomstig is uit houtige biomassa, zoals houtpellets en houtsnippers. Dit hout komt uit bossen in Estland, Letland en Canada en wordt hierheen verscheept. De opmars van biomassa wordt mogelijk gemaakt door de overheid, die deze niet-duurzame energiebron zwaar subsidieert. Dit is slecht nieuws, omdat het betekent dat grootschalige houtstook voor warmte en energie voorlopig doorgaat met alle schadelijke gevolgen voor mens, dier en natuur. Zolang minister Wiebes dit niet inziet en de subsidies, en daarmee de biomassacentrales, doorgaan is een Landelijk Meldpunt Biomassacentrales nodig.

  Deze petitie kan niet langer getekend worden. Bedankt voor jullie deelname!