Leonie Vestering


Tweede Kamerlid (tijdelijk met verlof)

In 2015 werd Leonie (1984) Statenlid in de provincie Flevoland, waar zij zich onder andere inzette voor de dieren in de Oostvaardersplassen. In 2018 werd zij verkozen in de gemeenteraad in Almere, waar de partij met drie zetels binnenkwam. Haar eerste politieke succes behaalde zij in 2015, toen er een verbod kwam op wilde dieren in circussen. In die tijd was zij directeur van Wilde Dieren de Tent uit. Leonie studeerde middle-management en ook klassieke muziek aan het conservatorium.

Woonplaats: Almere
Tweede Kamerlid sinds:
maart 2021
Daarvoor:
Statenlid provincie Flevoland (2015-2020), Gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Almere (2018-2021)
Dossiers:
Veehouderij en Landbouw, Zoönosen, Stikstof, NVWA, Landbouwgif, Dierenrechten, Voedsel, Natuur, biodiversiteit en in het wilde levende dieren

Leonie is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijstduwer op de lijst van PvdD Almere.

Gerelateerd

PvdD-Kamerlid Leonie Vestering tijdelijk met verlof

Eva Akerboom vervangt haar

Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Leonie Vestering legt om gezondheidsredenen tijdelijk haar werk neer. Haar plek in de fractie wordt overgenomen door Eva Akerboom. Zij wordt zo snel mogelijk beëdigd. In de Kieswet is bepaald dat een periode van ziekteverlof voor Kamerleden 16 weken beslaat. Leonie verwacht eind augustus terug te kunnen keren in de Tweede Kamer. Haar tijdelijke vervanger E...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws