Leonie Vestering


Tweede Kamerlid

Leonie Vestering is sinds maart 2021 Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. De onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt zijn:

Veehouderij en Landbouw, Zoönosen, Stikstof, NVWA, Landbouwgif, Dierenrechten, Voedsel
Natuur, biodiversiteit en in het wilde levende dieren.

In 2015 werd Leonie (1984, woonplaats Almere) Statenlid in de provincie Flevoland, waar zij zich onder andere inzette voor de dieren in de Oostvaardersplassen. In 2018 werd zij verkozen in de gemeenteraad in Almere, waar de partij met drie zetels binnenkwam. Haar eerste politieke succes behaalde zij in 2015, toen er een verbod kwam op wilde dieren in circussen. In die tijd was zij directeur van Wilde Dieren de Tent uit. Leonie studeerde middle-management en ook klassieke muziek aan het conservatorium.

Gerelateerd

Succes­volle afsluiting parle­men­taire jaar

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte o...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws