Lammert van Raan


Tweede Kamerlid

Lammert van Raan studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen, en werkte jaren in de internet/telecomindustrie. Sinds 2006 is hij lid van de Partij voor de Dieren en vanaf 2009 vervult hij diverse politieke functies. In 2012 besloot hij meer tijd te besteden aan het uitdragen van de politieke idealen van de Partij voor de Dieren.

Voordat Lammert Tweede Kamerlid werd, deed hij politieke ervaring op bij de PvdD in alle niet-landelijke politieke lagen. Hij begon als vertegenwoordiger in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In dat waterschap hield hij zich intensief bezig met het tegengaan van de misplaatste jacht op de muskusratten en de vervuiling van oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen. Daarnaast was hij een van de eersten die namens de PvdD het belang van de circulaire economie aangaf.

Als duo-raadslid ondersteunde Lammert vanaf 2010 het raadslid in Amsterdam. Daar maakte hij van dichtbij mee hoe groot de invloed van de gemeenteraad is op de directe leefomgeving van mens en dier. Zijn portefeuilles waren Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur & Duurzaamheid. Op het gebied van Ruimtelijke Ordening maakte Lammert zichtbaar hoe het waardevolle groen in de stad als derderangsburger steeds het onderspit moest delven voor de bouwwoede van de opeenvolgende Colleges.

Vanaf 2015 vertegenwoordigde Lammert de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Noord-Holland. Daar waren zijn portefeuilles Economie, Energie en Ruimtelijke ordening. In de Staten maakte hij, samen met andere partijen een vertaling van de landelijke klimaatwet als initiatiefvoorstel. Daarnaast organiseerde hij aansluitend een klimaatsymposium, maakte een discussienota over ABP-beleggingsbeleid, pensioenbeleid en kwam met een initiatiefvoorstel ‘duurzaam inkopen’.

In 2017 trad Lammert toe tot de Tweede Kamerfractie. Tot zijn portefeuille behoren onder meer Infrastructuur, Financiën, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws