Lammert van Raan


Tweede Kamerlid

Lammert (Harlingen, 1962) studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Groningen, was docent in het voortgezet onderwijs en werkte in de internet-/telecomindustrie. Voordat hij actief werd in de Tweede Kamer, deed hij politieke ervaring op in alle niet-landelijke politieke lagen.

In het bijzonder zet hij zich in voor:

  • Klimaatwet 1.5. De klimaatwet die medio 2019 met veel bombarie werd aangenomen is te slap en mist urgentie. Daarom komt de PvdD-fractie onder leiding van Lammert met de klimaatwet 1.5. Mét juridisch bindende maatregelen over CO2-reductie, zónder invloed van de fossiele- en vleesindustrie.
  • Krimp en vergroening van de luchtvaart. Dat betekent minder vluchten van en naar Nederlandse vliegvelden, accijns op kerosine en een serieuze luchtvaartbelasting op passagiers- en vrachtvluchten. Lelystad Airport gaat uiteraard niet open. Lammert wil bovendien dat het kabinet werk maakt van betere internationale treinverbindingen.
  • Het vergroenen van het belastingstelsel, met als actueel project de invoering van een slachttaks. Door het slachten van dieren via het belastingstelstel te belasten, worden producenten en consumenten verleid om minder vaak voor vlees en vaker voor plantaardige alternatieven te kiezen.
  • Transformatie van de economie, onder andere invoering het brede welvaartsbegrip bij de beleids- en begrotingscycli, zodat er een veel beter inzicht ontstaat in hoe ons handelen in het ‘hier en nu’ gevolgen heeft voor de volgende generaties en plaatsen.
  • Het strafbaar stellen van ecocide. Lammert wil dat personen die ecosystemen ernstige schade toebrengen, bij het Internationaal Strafhof vervolgd kunnen worden.
  • Energietransformatie. Onlosmakelijk verbonden aan het oplossen van de klimaatcrisis is de energietransformatie. Besparing en omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame zonne- en windenergie is de grote uitdaging van de komende tien jaar. Biomassa is niet duurzaam. Bomen kappen om ze -met subsidie- te verstoken in een vervuilende biomassacentrale moet stoppen.
  • Deze dossiers hebben overlap en samenhang. Via fiscale vergroening wordt de energietransformatie gestimuleerd, maar ook eindelijk de regel dat ‘de vervuiler betaalt’ vormgegeven (met een Slachttaks of een progressieve vliegbelasting). Met de nieuwe klimaatwet 1.5 krijgt klimaatbeleid duidelijke en rechtvaardige kaders, ook voor het bedrijfsleven. Waar nationale wetgeving tekortschiet vanwege de internationale mobiliteit van bestuur, geld of belastingverdragen, speelt ecocidewetgeving een belangrijke rol als tegenkracht. Dit alles samenhangend beter gemeten door de monitor Brede Welvaart.

Woonplaats: Amsterdam
Tweede Kamerlid sinds: maart 2017
Daarvoor:
duoraadslid gemeenteraad Amsterdam, lid waterschap Amstel, Gooi & Vecht, lid Provinciale Staten Noord-Holland
Dossiers:
Financiën, vergroenen belastingstelsel, Infrastructuur en Waterstaat (met name Luchtvaart), Klimaatadaptatie, Energie, Economie, de Klimaatwet 1.5, de initiatiefnota inzake ecocidewetgeving, ICT en privacy

Lammert is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijstduwer op de lijst van PvdD Amsterdam.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren presen­teert ontwerp­kan­di­da­ten­lijst Tweede Kamer­ver­kie­zingen 2023

Dit zijn onze 50 kandidaten

De Partij voor de Dieren presenteert de 50 kandidaten voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Op 24 september wordt de lijst voorgedragen aan het congres.

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws