Lammert van Raan


Tweede Kamerlid

In 2017 trad Lammert van Raan (Harlingen, 1962) toe tot de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren.

Lammert studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Groningen, was docent in het voortgezet onderwijs en werkte in de internet-/telecomindustrie. Voordat hij actief werd in de Tweede Kamer, deed hij politieke ervaring op in alle niet-landelijke politieke lagen.

In de Tweede Kamer houdt Lammert zich bezig met Financiën, Klimaat, Luchtvaart, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs.

In het bijzonder zet hij zich in voor:

  • krimp en vergroening van de luchtvaart. Dat betekent minder vluchten van en naar Schiphol, accijns op kerosine en een serieuze luchtvaartbelasting op passagiers- en vrachtvluchten. Lelystad Airport gaat uiteraard niet open. Lammert wil bovendien dat het kabinet werk maakt van betere internationale treinverbindingen.


  • meer steun voor de cultuursector tijdens de coronacrisis. Lammert vindt het onacceptabel dat de vervuilende luchtvaart zich niet hoeft te houden aan de 1,5-meter-regel en bovendien met miljarden overheidssteun overeind wordt gehouden. Dit terwijl artiesten en culturele ondernemers aan hun lot worden overgelaten. Het kabinet moet ook “alles op alles” zetten om de cultuursector te redden. 


  • Klimaatwet 1.5. De klimaatwet die medio 2019 met veel bombarie werd aangenomen is te slap en mist urgentie. Daarom komt de PvdD-fractie onder leiding van Lammert met de klimaatwet 1.5. Mét juridisch bindende maatregelen over CO2-reductie, zónder invloed van de fossiele- en vleesindustrie. Alleen zo kan de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 1,5 graden.
  • strafbaar stellen van ecocide. Lammert wil dat bedrijven en landen die het milieu ernstige schade toebrengen bij het Internationaal Strafhof vervolgd kunnen worden.
  • energiebesparing en omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame zonne- en windenergie. Biomassa is niet duurzaam. Bomen kappen om ze te verstoken in een vervuilende biomassacentrale, moet stoppen. Lammert is tegen kernenergie en wil Borssele zo snel mogelijk sluiten.
  • het invoeren van een slachttaks. Door het slachten van dieren via het belastingstelstel te belasten, worden producenten en consumenten verleid om minder vaak voor vlees en vaker voor plantaardige alternatieven te kiezen.

Lammert is getrouwd en woont in Amsterdam.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Succes! Voor­lopige stop op nieuwe subsidies biomassa

Definitieve trendbreuk is een feit

Dit jaar zal er geen geld gaan naar het verbranden van houtige biomassa totdat het afbouwpad over houtige biomassa met de Kamer is gedeeld. Een motie hierover van de Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, SP en PvdA werd deze week aangenomen. Kamerlid Van Raan: “Dit is een geweldige eerste stap om houtige biomassa te stoppen. De Partij voor de Dieren is al sinds het begin tegen het verbranden v...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws