Over de gemeenteraadsfracties

Wat kan de Partij voor de Dieren doen in de gemeente? 

In de gemeente kunnen idealen werkelijkheid worden! De gemeente maakt namelijk, iedere dag opnieuw, belangrijke keuzes. Over hoe mensen omgaan met elkaar, met dieren, met natuur en met het milieu.

In de gemeente worden beslissingen genomen die een zeer directe invloed hebben op de leefomgeving van mensen en dieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het faciliteren van voldoende hondenuitlaatplekken en trapveldjes voor jongeren. Maar de gemeente gaat ook over de opvang van wilde dieren en zwerfdieren. De gemeente kan de leefomgeving positief beïnvloeden als de gemeente zorg en aandacht schenkt aan kwetsbare groepen binnen haar grenzen en met een focus op duurzame bedrijvigheid de werkgelegenheid bevordert. De gemeente kan het afsteken van vuurwerk en oplaten van ballonnen inperken, en verleent vergunningen voor evenementen met dieren.

Ten negatieve ervaren burgers de invloed van gemeentepolitiek als er een stuk natuur wordt platgewalst ten behoeve van alweer een bedrijventerrein of een ander prestigeobject. Als het openbaar vervoer onder de maat is of als er naar gif wordt gegrepen om bermen te beheren. Veel gemeentes geven ruim baan aan megastallen en veronachtzamen daarmee dierenwelzijn en volksgezondheid.

Kortom: voldoende redenen waarom het juist belangrijk is dat de Partij voor de Dieren ook in de gemeentepolitiek vertegenwoordigd is.

Sinds de verkiezingen van 2018 is de Partij voor de Dieren met 33 raadsleden vertegenwoordigd in 18 gemeenten, te weten Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Buren, Den Haag, Gouda, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht, Westerwolde en Zaanstad. Voor meer informatie over een gemeenteraadsfractie, klik op de naam van de gemeente in de groene navigatiebalk onder 'Gemeenten'.


Marianne Thieme met de lijsttrekkers op het congres van 19 november 2017