Mini­sym­posium en presen­tatie weten­schaps­bundel Méér!


8 mei 2013

Naar een boek als dit heb ik uitgekeken – een toegankelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie naar de complete set van aspecten die maakt dat onze limietloze economie vastloopt.
Bob Goudzwaard

De wetenschapsbundel met de titel Méér! van Marianne Thieme (red.) wordt 27 mei gepresenteerd in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. De nieuwe bundel bestaat uit analyses en oplossingen van onafhankelijke wetenschappers die ervoor pleiten de grenzen van de aarde als uitgangspunt te kiezen voor ons handelen. De bijdragen vormen een leidraad voor politici, beleidsmakers en burgers tot het maken van een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes. Uitgever Jan van Arkel, de Nicolaas G. Pierson Foundation en Marianne Thieme organiseren een bijzondere presentatie van Méér! in de historische vergaderzaal van de Eerste Kamer.


Illustratie: Len Munnik

Méér! is het kernthema geworden van onze samenleving: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde is voor geluk en welvaart. Waar economie ooit de wetenschap van het voortbrengen en verdelen van schaarse goederen en middelen was, is er inmiddels vrijwel exclusief aandacht voor geld en monetaire vraagstukken. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis, manifesteert zich nu als monetaire crisis. Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

In Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken pleiten voor een radicale omslag in beleidskeuzes. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor ons handelen. Samen schreven ze een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

Hans Achterhuis noemde de Partij voor de Dieren recent ‘de enige partij die een andere economische toekomst’ bepleit. Het boek Méér! heeft met nadruk geen partijpolitieke achtergrond, maar wil alle politici, beleidsmakers en burgers inspireren tot het maken van andere, duurzame keuzes die mogelijk zijn binnen de draagkracht van de aarde.

Enkele reacties op Méér! van lezers die het boek ter voorinzage kregen:

Méér! is een dringend appèl tot bewustwording en het heroverwegen van de begrippen welvaart en succes.
Annemarie Postma, schrijfster


Met deze essays geeft Marianne Thieme aan te begrijpen wat de echt belangrijke onderwerpen zijn van onze tijd.
Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, filosoof, columnist, publicist

Dit boek kan de politiek inspireren hoe de werkloosheid aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen, zonder extra kosten.
Jan-Peter Cruiming, oprichter Nationale Vacaturebank, directeur Jobbird.com

Méér! biedt zicht op een systeem dat niet gebaseerd is op hebzucht en uitbuiting van mens, dier en milieu: meer moet minder en dat moet meer.
Marien Abrahamse, oud-journalist Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad

Dit boek is een scherpe verkenning van de onvermijdelijke veranderingen waar iedereen mee te maken gaat krijgen.
Christiaan Weijts, schrijver en columnist NRC.Next en Groene Amsterdammer

Aanvaarden we – ook in de politiek – met moed en veel creativiteit de vele uitdagingen van onze dreigende cultuur óf zullen we door omvangrijke rampen pas wijsheid leren?
Egbert Schuurman, oud-senator ChristenUnie, emeritus hoogleraar reformatorische wijsbegeerte

Als het parlement nu eens een week lang lees-reces zou nemen voor dit boek – en dan een waarachtig en werkelijk inhoudelijk debat zou voeren over alle aangeraakte relevante thema’s…
Maurits Groen, duurzaam ondernemer, lid Adviesraad Club van Rome

De financiële crisis zal uiteindelijk met een streep van de pen worden opgelost door geldschulden af te boeken. Maar de échte schuld, die van een onleefbare wereld voor onze kleinkinderen, is onuitwisbaar. Medeplichtig is eenieder die na dit boek louter nog blijft reppen over conventionele economische groei.
Hans de Geus, beurscommentator RTL Z

Méér! is een rebels, een echt ketters boek dat afrekent met het dogma van de economische groei. In dit boek blijkt hoe rampzalig de gevolgen van het groeigeloof zijn.
Hans Bouma, schrijver

Je geld of je leven? Een betere economie of het behoud van de aarde? We weten wel wat belangrijk is, maar worden verblind door hebzucht en eigenbelang. Tijd om niet alleen te lezen, maar ook te doen.
Guido Weijers, cabaretier

Binnenkort is Méér! verkrijgbaar in de boekhandel en via bol.com.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief