Fotoex­po­sitie parle­men­taire geschie­denis PvdD geopend


24 februari 2017

Ewald Engelen heeft vrijdag 24 februari voor de Stopera een openbare foto-expositie over de parlementaire geschiedenis van Partij voor de Dieren geopend. De 22 foto’s werden vervolgens onthuld door Marianne Thieme samen met andere kandidaten. De expositie belicht de aanjagersrol van de eerste in een nationaal parlement verkozen partij voor de dieren ter wereld. De expositie is vrij toegankelijk tot 16 maart.

Bekijk hier het videoverslag van de opening:

Op 22 november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer. Nooit eerder werd er een politieke partij voor “non-humans” in een nationaal parlement gekozen, waar ook ter wereld! Sindsdien heeft de Partij voor de Dieren als haas in de marathon grote invloed op andere politieke partijen in binnen- en buitenland. Inmiddels zijn er naar voorbeeld van de Nederlandse Partij voor de Dieren 18 partijen voor de dieren van Australië tot Taiwan. Sinds 2006 lopen ook traditionele politieke partijen harder voor dieren, natuur en milieu.

Een groeiend aantal kiezers breekt echter met de business-as-usual-politiek, die zich blindstaart op de belangen van de westerse mens en zijn geld, en omarmt de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren, die de aarde en al haar bewoners centraal stelt. Peilingen stellen de PvdD een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het aantal zetels in het vooruitzicht voor 15 maart.

De straatexpositie geeft in 22 foto’s een beknopt overzicht van buitenparlementaire acties en politieke successen die in de eerste 10 jaar van de PvdD in de Tweede Kamer gerealiseerd zijn. De expositie is te bezichtigen tot 16 maart.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief