Motie Van Kooten-Arissen/Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg, zoals informatieuitwisseling en -overdracht, niet louter betrekking hebben op ICT- en zorgprocessen, maar ook vraagstukken rondom de privacy van patiënten behelzen;

constaterende dat er louter zorg- en ICT-partijen deelnemen aan de kerngroep en expertcommunities van het Informatieberaad;

overwegende dat privacy- en burgerrechtenorganisaties kennis hebben over de maatschappelijke implicaties van de onderwerpen waarover het Informatieberaad vergadert;

verzoekt de regering om, privacy- en burgerrechtenorganisaties actief te betrekken in de kerngroep en de expertcommunities van het Informatie-beraad Zorg, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen
Hijink

 

Status: Aangenomen
Voor: SP, PvdA, GL, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, SGP, CU, FvD
Tegen: VVD, CDA, PVV