Motie over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwij­kings­gedrag bij drank­pro­du­centen


5 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes steeds meer signalen zijn dat een toenemend aantal drankproducenten overstappen naar drankverpakkingen die formeel buiten het statiegeldsysteem vallen, zoals drankenkartons of aluminium flesjes,

overwegende dat een verschuivingseffect onwenselijk is in de strijd tegen zwerfafval,

verzoekt de regering, om voor het einde van het jaar in kaart te brengen of er inderdaad sprake is van ontwijkingsgedrag, en zo ja de betreffende producenten hierop aan te spreken en hiertegen maatregelen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Bouchallikht
De Hoop
Hagen
Beckerman
Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Volt

Tegen

Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren

Lees verder

Motie over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer