Motie over de steun­maat­re­gelen ook beschikbaar maken voor zzp'ers en flex­werkers


22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de voorgaande steunpakketten voor de culturele sector werd uitgegaan van een doorsijpeleffect, waardoor financiële steun via gesubsidieerde instellingen bij makers en andere creatieve professionals zou belanden;

constaterende dat zowel de Boekmanstichting als de Raad voor Cultuur constateren dat dit effect niet heeft gewerkt en er 55% is bezuinigd op zzp’ers;

verzoekt de regering om bij nieuwe steunmaatregelen de sector op te roepen dat deze maatregelen mede bedoeld zijn voor zzp’ers en flexwerkers, zodat financiële steun daadwerkelijk bij hen terechtkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Kwint

Ploumen

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga, FVD, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, JA21