Motie over de hand uitsteken naar ideeën vanuit de oppositie


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister-president aangeeft de verhoudingen tussen coalitie en oppositie en tussen kabinet en Kamer van groot belang te vinden;

overwegende dat het belangrijk is dat de regering openstaat voor goede voorstellen vanuit de oppositie;

constaterende dat Rutte IV stoelt op een krappe meerderheid in de Tweede Kamer en dat die meerderheid zelfs ontbreekt in de Eerste Kamer en dat de steun voor dit kabinet in de samenleving momenteel uiterst gering is;

roept de regering op om de hand uit te steken naar ideeën vanuit de oppositie, zowel inhoudelijk als budgettair,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans
Omtzigt
Van der Plas
Dassen
Van der Staaij
Den Haan
Ouwehand
Klaver
Ploumen
Azarkan
Van Haga


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, PVV