Motie Ouwehand voor overnemen maat­re­gelen uit Actieplan Stal­branden 2012-2016 in Bouw­be­sluit


24 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 een aantal prioritaire maatregelen benoemt om het aantal stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers hierbij, te verminderen en dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) drie aanvullende schadebeperkende maatregelen noemt die het grootste aantal dierenlevens blijken te kunnen redden, te weten: een sprinklerinstallatie, compartimentering van de technische ruimte en het aanbrengen van dakisolatie van ten minste brandklasse B,

verzoekt de regering alle prioritaire maatregelen zoals voorgesteld in de evaluatie, evenals de drie aanvullende schadebeperkende maatregelen, over te nemen in het Bouwbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, SP

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, D66, SGP, DENK, FvD