Motie Kröger/Van Raan over het in kaart brengen van de positieve en negatieve gevolgen van de krimp van lucht­vaart


9 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gewerkt wordt aan antwoorden op grote uitdagingen en vraagstukken rond klimaat, milieu en overlast van de luchtvaart;

overwegende dat nog nooit onderzocht is wat de positieve en negatieve gevolgen van krimp van de luchtvaart zouden zijn voor klimaat, milieu, werkgelegenheid en gezondheid;

verzoekt de regering, om in de Luchtvaartnota de positieve en negatieve gevolgen van de krimp van de luchtvaart in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, Van Haga