Amen­dement Ouwehand: definitie van dierproef door de hele wet conse­quent aanhouden


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 10a2, tweede lid, onderdeel d, “lijden, pijn en angst van de dieren” vervangen door: pijn, lijden, angst of blijvende schade bij de dieren.

II

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 10b, tweede lid, “pijn, lijden of angst” vervangen door: pijn, lijden, angst of blijvende schade.

III

In artikel I, onderdeel V, wordt in artikel 13, eerste lid, “de pijn, het lijden en de angst” vervangen door: de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade.

IV

In artikel I, onderdeel W, wordt in artikel 13f, vierde lid, “angst, pijn, lijden of blijvende schade” vervangen door: pijn, lijden, angst of blijvende schade.

Toelichting

Net zoals in de huidige Wet op de dierproeven wordt in de definitie van een dierproef gesproken over het berokkenen van pijn, lijden, angst of blijvende schade aan het dier. Deze formulering wordt echter niet door de hele wet consequent aangehouden.

Dit betreft een redactioneel amendement.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, D66, CU, GL, SGP, Bontes

Tegen

VVD, CDA, 50+