Bestrijden discriminatie lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie

De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.
Daarom willen wij dat:

  • Een verbod op LHBTI-discriminatie, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras etc., expliciet opgenomen wordt in artikel 1 van de Grondwet.
  • Transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie verboden wordt in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • Er met kracht wordt opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie: mannen en vrouwen moeten een gelijke beloning krijgen voor gelijk werk; homoseksuele paren moeten gelijke rechten krijgen als heteroseksuele paren.
  • De officiële geslachtsregistratie afgeschaft wordt.
  • De overheid een krachtig LHBTI-emancipatiebeleid voert en investeert in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. LHBTI-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.
  • Er een einde moet komen aan het fenomeen weigerambtenaar.
  • Homoseksuele leerlingen en leraren welkom moeten zijn op iedere school.
  • De overheid een krachtig LHBT-beleid moet voeren en moet investeren in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen.
  • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, wettelijk erkend worden.
  • Geweld met een discriminerende achtergrond zwaarder bestraft wordt. De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.

Relevante berichten