Initiatiefwetsvoorstellen

Initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten

22-09-2015
Ieder jaar worden in Nederland ruim twee miljoen dieren onverdoofd ritueel geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken...

Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

08-01-2014
Inleiding De Flora- en Faunawet (hierna: Ffw) uit 2002 is een wet waarin de bescherming van de in het wild levende inheemse planten en dieren voorop staat. Jacht, beheer en schadebestrijding zijn als uitzonderingen op die bescherming aangemerkt. De...

Initiatiefnota opvang van gezelschapsdieren

02-10-2008
De Partij voor de Dieren werkt aan een initiatiefnota om te komen tot een betere aanpak voor de opvang van gezelschapsdieren. Geldgebrek, capaciteitsproblemen, personeelstekorten: het is aan de orde van de dag bij diverse dierenopvangcentra in...

Initiatiefwet referendum Europese Grondwet

27-05-2008
De Partij voor de Dieren diende met vier andere politieke partijen (SP, GroenLinks, D66 en de PVV) een initiatiefwet in voor het houden van een referendum over de vernieuwde Europese Grondwet. In 2005 stemde Nederland over de eerste versie van de...