Groeiend verzet campagne

­­Steun de campagne Groeiend Verzet en help ons 'onze natuur' te beheren. Klik hier voor meer informatie.

In het voorjaar van 2013 is de campagne Groeiend Verzet van gestart gegaan tegen de uitverkoop van natuurgebieden. Staatsbosbeheer verkocht stukken natuur in de regio Daarle (Overijssel) aan de hoogstbiedende via een veilinghuis als gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde. Staatsbosbeheer moet vanwege deze bezuinigingen nog deze kabinetsperiode 100 miljoen afdragen aan de staatskas. Via de veiling konden jagers stukken natuur aan hun jachtveld toevoegen, boeren en speculanten stukken natuur kopen en daardoor zou de toekomst van die natuur onzeker worden.

De Partij voor de Dieren is met de campagne Groeiend Verzet een inzamelingsactie gestart om zoveel mogelijk natuur veilig te stellen. De veiling van de stukken natuur vond plaats van 11 t/m 16 mei 2013. De Partij voor de Dieren heeft 16 mei op de veiling van Staatsbosbeheer bijna 100.000 m2 natuur gekocht rondom Daarle in Overijssel. De meest kwetsbare natuurwaarden zijn daarmee beschermd tegen de markt. Klik hier voor meer informatie.

Na de afslagfase van de veiling volgde de gunningsfase tot 24 mei 2013. De huidige eigenaar Staatsbosbeheer moet de nieuwe eigenaar de kavels natuur gunnen. Op 24 mei is bekend gemaakt dat Staatsbosbeheer de percelen gegund heeft aan de Partij voor de Dieren, klik hier voor meer informatie. 

Op 10 november 2013 bezocht de Partij voor de Dieren samen met deelnemers van de actie de vrijgekochte natuurgebieden in Daarle. Bekijk hier het compilatiefilmpje van het bezoek aan Daarle:

 

Kan ik de actie nog steeds steunen?
Zeker, ondanks dat de veiling achter de rug is kun je de actie nog steeds steunen. Er is immers geld nodig om de natuurgebieden te beheren. Je kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL94 TRIO 0212486934 ten name van Partij voor de Dieren te Amsterdam onder vermelding van ‘Donatie natuurverkoopactie’. Heel hartelijk dank voor je bijdrage!

Waarom deze actie?
Uitverkoop van de natuur mogen we niet laten gebeuren. We kunnen geen vierkante meter natuur missen. In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig. De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat wij hebben en de basis van al het leven. Daarom zullen dieren-, natuur- en milieubeschermers de handen ineen moeten slaan om de teloorgang van onze natuur te stoppen.

De Partij voor de Dieren is met de campagne Groeiend Verzet een inzamelingsactie gestart om zoveel mogelijk natuur veilig te stellen. We zullen de aangekochte natuur in zijn oorspronkelijke staat behouden. De eerste stukken natuur die geveild zijn liggen in de omgeving van het dorp Daarle, provincie Overijssel. Tot 2018 zijn er helaas jachtrechten aan verbonden; uiteraard zullen we proberen of we deze voortijdig kunnen beëindigen en vanzelfsprekend worden de jachtrechten in ieder geval na 2018 niet door ons verlengd. Daarom is het belangrijk dat deze natuur in bezit van de Partij voor de Dieren is – en niet in handen van een andere koper die de jachtrechten ook na 2018 gewoon zal blijven toestaan.

Kamerlid Esther Ouwehand bezocht op 4 mei de kijkdag van de natuuruitverkoop in Daarle

Veelgestelde vragen

 

Omdat de overheid haar taak als natuurbeheerder verzaakt. Dat kunnen we samen een halt toeroepen.

In Nederland is nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig, 85% is dus al verdwenen. Natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen, is het meest waardevolle wat wij hebben, want het is de basis van al het leven. We kunnen het ons niet permitteren dat er nog meer natuur verloren gaat. Daarom deed de Partij voor de Dieren mee aan de veiling om deze natuur in veilige handen te houden.

In door ons aangekochte natuur zullen we geen jacht toestaan en zullen natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Nadat de huidige jachtrechten aflopen in 2018 zullen we geen jacht meer toestaan. Helaas lijkt het niet mogelijk om de jachtrechten eerder te beëindigen, maar we zullen ons tot het uiterste verzetten tegen jacht in onze natuur.

Het natuurgebied zal onder voorwaarden worden overgedragen aan een terrein beherende organisatie. Die zal dan verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud. De belangrijkste voorwaarde die we daarbij stellen is dat er vanaf 2018 niet meer gejaagd zal worden.

De Partij voor de Dieren is de campagne Groeiend Verzet in 2011 gestart als protest tegen de bezuinigingen op en het verlies van natuur in Nederland. Onze natuur verkeert in een dramatische conditie. Meer en meer natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor asfalt, bedrijventerreinen, stedenbouw en landbouwgrond. Door het verdwijnen van natuurgebieden verliest ons land steeds meer planten- en diersoorten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit (de verscheidenheid in plant- en diersoorten) in Nederland is inmiddels nog maar 15 procent over. Daarmee is de resterende biodiversiteit in ons land het laagste van alle EU-lidstaten. Dieren als de Griel (uitgestorven als broedvogel), de grote hoefijzerneus (vleermuis) en verschillende bijensoorten zijn al verdwenen uit Nederland.

Ondanks dit negatieve beeld wil het kabinet-Rutte II maar liefst 50% bezuinigen op het natuurbudget. Een voortkomende maatregel hieruit is de afdracht van 100 miljoen euro door Staatsbosbeheer aan de staatskas. Staatsbosbeheer moet dit bedrag deze kabinetsperiode (2012-2016) hebben afgedragen.

We kunnen het ons echter niet veroorloven om ecosystemen verder schade aan te brengen en meer natuur te verliezen. De natuurlijke omgeving levert immers de basisvoorwaarden voor het bestaan van organismen, dus ook voor de mens. Het is daarom belangrijker dan ooit om de bestaande natuur te beschermen én nieuwe natuur te creëren.

De campagne Groeiend Verzet ging eind 2011 succesvol van start met de verkoop van bomen om nieuwe natuur te creëren. Meer dan 26.000 bomen zijn door de campagne geplant. Klik hier en hier voor meer informatie.

De Partij voor de Dieren is tegen de veiling, omdat de bescherming van deze natuurgebieden daarmee achteruit gaat, terwijl Nederland de internationale doelstelling op het gebied van natuur en biodiversiteit nu al niet haalt.
De natuurgebieden die werden geveild gaan naar de hoogste bieder. De enige bescherming die nog op de gebieden lag was het bestemmingsplan van een gemeente. Goede kans dat een projectontwikkelaar of een agrariër die het bos wilde kappen of er huizen wilde bouwen (op termijn) een gewillig oor krijgt. De natuur zal dan verloren zijn gegaan. De enige manier om dat te voorkomen is om het eigendomsrecht in goede handen te houden.

De Partij voor de Dieren beheert de gebieden zelf, in samenwerking met Landschap Overijssel. Het natuurgebied worden mogelijk op termijn onder voorwaarden overgedragen of verpacht aan een terreinbeherende organisatie. Die zal dan verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud. De voorwaarden zullen zijn dat de natuur behouden blijft, dat het zoveel mogelijk publiek toegankelijk is en dat de jacht zal worden beëindigd.