6.3 Dierenmishandeling en verwaarlozing

Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn onacceptabel. Nederland krijgt een dierenpolitie.

Het bestrijden van dierenmishandeling en verwaarlozing krijgt te weinig prioriteit in Nederland. Dierenbeulen kunnen vaak jaren hun gang gaan met het mishandelen en verwaarlozen van dieren voordat er wordt ingegrepen. En zelfs dan zijn de gevolgen zeer mild. Als de zaak al bij het Openbaar Ministerie komt, wordt in veel gevallen geseponeerd door de officier van justitie. De enkele dierenbeulen die bij de rechter moeten verschijnen, komen er doorgaans met beschamend lage boetes vanaf. Onderzoek toont aan dat er een sterk verband bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling: een geweldpleging richting mensen is relatief vaak vooraf gegaan door mishandeling van dieren.

De Partij voor de Dieren wil dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het opsporen, vervolgen en bestraffen van dierenmishandeling. Nederland moet een dierenpolitie invoeren die de bevoegdheid krijgt dierenmishandeling op te sporen en dieren in beslag te nemen. Verder moet de aandacht voor mogelijke dierenmishandeling en de relatie met huiselijk geweld worden vergroot.

Er komt een landelijk registratiesysteem van dierenmishandeling en –verwaarlozing, die kan worden geraadpleegd door alle opsporingsambtenaren; het Openbaar Ministerie faciliteert inbeslagname van dieren bij dierenmishandeling en –verwaarlozing en stelt voldoende financiële middelen hiervoor beschikbaar; de overheid draagt zorg voor een continu goed kennisniveau van opsporingsambtenaren, Openbaar Ministerie en rechters op het gebied van dierenwelzijnswetgeving.

Maatregelen

  • 6.25 Nederland krijgt een regionale dierenpolitie die belast wordt met de opsporing van dierenmishandeling. Mishandeling en verwijtbare verwaarlozing worden zwaarder bestraft.
  • 6.26 Er komt meer prioriteit bij het OM voor het vervolgen van dierenmishandeling en verwaarlozing.
  • 6.27 Een levenslang houdverbod wordt als zelfstandige straf of maatregel ingevoerd in het Wetboek van Strafrecht.
  • 6.28 Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling en de relatie met huiselijk geweld.
  • 6.29 Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling door particulieren wordt verboden. Door de gemeente georganiseerd vuurwerk blijft wel toegestaan.